Боже, пази БългарияИзпрати молитвена нужда

*
*
*

*
*
*

Enter here captcha. Can't read the image? Click HERE to refresh.
 

Моли се за тези молитвени нужди

 • Cпециално водителство

  Намирам се в сложна ситуация за която ми е нужна мъдрост и специално водителство от Святия Дух!

 • Молитва за България

  Небесни Татко,Слава на Бога за този сайт -Молитва за България-В пост и молитва за България във името на Исус Назарянина те моля Татко снабдявай нуждите на сайта и на неговите организатори във името, което е най яката кула и канара Исус Христос..Пази и благославяй ,обогатявай ,разширявай,вдъхновявай организаторите Божии служители във името на Агнеца Исус.Амин ! Благодаря ти Господи за всички работници на Божията благословена нива във името на Исус.Амин!

 • Господи,разчисти

  Господи,разчисти пътят на мъжът ми от всякакви пречки,и той да успее да започне тази дългоочаквана работа!Направи така Господи, той да се разбира с хората,с които ще се срещне да издържи докрай, и да вземе добри доходи в полза на цялото ни семейство!Боже, на синът ни му предстои покупка на кола-помогни му Господи всичко с документите и сделката да е наред,Благослови го за леко и безаварийно шофиране!!!Пази ни и ни закриляй Господи!!!

 • Татко,не се отдалечавай

  Върховни наш Татко,не се отдалечавай от сина ми изпращай ангели пазители,ангели освободители,ангели закрилници ,ангели воюващи за това прекрасно и умно момче, Ти Боже мой го благослови и го опази във името на Исус.Издигни лицето Си над него и му покажи милост във името на Исус.Осияй с лицето Си над него и му дай мир Христов ,чудотворния мир Христов ,който Боже никой човешки ум и разум не може да сване.Мирът Христов,който изцелява и освобождава с любов във името на Исус.Амин.

 • Небесни Вседаржателю

  Небесни Вседаржателю,на Небесния трезор,развържи всяко небесно благословение и снабди всяка финансова нужда на всички братя и сестри по земята,изгради канали и източници да тече финансово благословение за всеки един от нас,без ограничения от националност,цвят и общност,така щото благословението дадено на Авраама,да дойде чрез Христа Исуса на езичниците за да приемем обещания дух чрез вяра във Исуса Христа.Амин • Мъдрост Божия,Ум Христов

  Господи, Велики Татко,Господарю на сърцето ми благодаря ти за моя син,благодаря ти,че това прекрасно,умно момче е мило,нежно,умно,всеотдаен,отговорен, любещ син,чист и почтен Божи съд,който ще изпълниш със Духът Си Свят,Мъдрост Божия,Ум Христов,ще го пазиш и благославяш Отче във всичките му пътища на ръце ще го носиш да не би да удари у камък ногата си,на зелени пасища ще го разполагаш ,при тихи води ще го отвеждаш Боже ,заради името Си Отче,помазваш със прясно миро главата му Татко мой,чашата му прилива от изобилие,само милост и благост ще го следват навсякъде Боже,където стъпят нозете му .

 • Покрий сина

  Покрий сина ми със мантията на Твоята защита Святата Ти Кръв във името на Исус.Изпълни го със Твоя Съвършен мир и любов във името на Исус.Амин.

 • Господи Ти Си Велик

  Господи Ти Си Велик Цар и Господар на цялата земя ,Господар Си Татко на сърцата ни ,моля те поеми грижите ми,във Твойте Святи ръце и ни възстанови във дух,душа и тяло,да бъдем съвършено и изцелени ,освежени със Твоя мир и любов аз,сина ми,съпруга ми,да имаме вътрешен траен мир и любов Татко във името на Исус.Свъх естествено освобождение за целия ми дом и семейство Отче във името на Исус.

 • Духът на раздразнение

  Духът на раздразнение да излезе от мен,сина ми,съпруга ми да излезе трайно и завинаги от семейството ми Татко мой,помогни ни да можем да общуваме по между си със благост и милост,мир и любов във името на Исус.Помогни ми Христе Божии сине за слава Божия във името на Исус.Амин.

 • Възстанови мирът Си

  Възстанови мирът Си вътре във нас Небесна и Татко снабдители във името на Исус.Снабдителю на всяка нужда освободи душите ни и ги изпълни със Твоя Небесен Мир и любов,изпълни ни със Твоя Свят Дух,нНебесни Татко да не погива моето семейство и дом във името на Исус.Научи ме ,как да се обхожда и да вървя ,да не изоставам от Теб,да обхожда със ум и мъдрост семейството си и домът си във името на Исус.Амин.

1 2 3 4 409