Боже, пази БългарияИзпрати молитвена нужда

*
*
*

*
*
Recapcha
  

Моли се за тези молитвени нужди

 • Покрий сина

  Покрий сина ми със мантията на Твоята защита Святата Ти Кръв във името на Исус.Изпълни го със Твоя Съвършен мир и любов във името на Исус.Амин.

 • Господи Ти Си Велик

  Господи Ти Си Велик Цар и Господар на цялата земя ,Господар Си Татко на сърцата ни ,моля те поеми грижите ми,във Твойте Святи ръце и ни възстанови във дух,душа и тяло,да бъдем съвършено и изцелени ,освежени със Твоя мир и любов аз,сина ми,съпруга ми,да имаме вътрешен траен мир и любов Татко във името на Исус.Свъх естествено освобождение за целия ми дом и семейство Отче във името на Исус.

 • Духът на раздразнение

  Духът на раздразнение да излезе от мен,сина ми,съпруга ми да излезе трайно и завинаги от семейството ми Татко мой,помогни ни да можем да общуваме по между си със благост и милост,мир и любов във името на Исус.Помогни ми Христе Божии сине за слава Божия във името на Исус.Амин.

 • Възстанови мирът Си

  Възстанови мирът Си вътре във нас Небесна и Татко снабдители във името на Исус.Снабдителю на всяка нужда освободи душите ни и ги изпълни със Твоя Небесен Мир и любов,изпълни ни със Твоя Свят Дух,нНебесни Татко да не погива моето семейство и дом във името на Исус.Научи ме ,как да се обхожда и да вървя ,да не изоставам от Теб,да обхожда със ум и мъдрост семейството си и домът си във името на Исус.Амин.

 • Покровителю и Господарю

  Всевишни върховен Небесни наш Татко,баща над всички земни бащи,Покровителю и Господарю,Царю на царете умолявам те изпълни със Твоя мир и любов сърцето на моя добър,умен син във когото Си благоволил и дарил със нежно и кротко сърце,изливаш вътре във него и запечатваш Твоя мил,кротък и благ дух във името на Исус.Умолявам те Господарю,със молба и нужда към Теб Върховния Баща и те моля да се успокои сърцето със Твоя Небесен мир,мъдрост Божия,ум Христов на моя син. Да излъчва спокойствие ,мир във училище.Благодаря ти Върховни мой Татко,че ти насищаш юношеското му сърце със пълнотата на Твоя мир.

 • Сине Давидов,изпълни

  Небесни Татко,умолявам те Свято Христе в Сине Давидов,изпълни сърцата ни със мир и любов,премахни дух на арогантно поведение ,агресия,циничност,от сина ми към мен и неприлично поведение и циничност във училище във името на Исус.Умолявам те Татко,помогни ми да се справя,помогни ми като Велик Родител на родител,моля те ,умолявам те Святи Исусе.Изчълни го със мир и любов,дай му мъдрост Божия и ум Христов.Покрий го със защитната си мантия Христе.Амин.

 • Небесни Татко,прося мир

  Небесни Татко,прося мир във сърцето на сина ми и те моля отвори сетивата му на знанието със пълна съсредоточеност и концентрация на контролното по математика във името на Исус за отличен резултат.Освободи сърцето му,мислите ума от раздразнение,гняв,неподчинение във името на Исус .Дай му кротко и нежно сърце изпълнено с мир и любов във името на Исус.Да бъде мислещ,расъдлив,изпълнен със ум Христов.Да спре да изговаря ценизми във училище,във часовете ,да си пише редовно домашните във името на Исус.Покривам го Татко това умно момче със Твоята Христова кръв.Амин

 • Боже с Твоя мир

  Татко Небесен,заставам пред Твоя Трон на благодатта и прося мир и спокойствие за цялото ми семейство във името на Исус.За мен,сина ми,съпруга ми изпълни ни Боже със Твоя мир и любов във името на Исус.Амин.

 • Святи Татко,насочи

  Святи Татко,насочи изцяло вниманието ми към Теб,изкорени всичко за винаги от корен,всяко нещо и причина,раздразнение което ми пречи да обувам със сина си във името на Исус.Излей Татко,Твоя съвършен мир във нашите сърца да бъдем и двамата съвършено спокойни и да не се изнервяме един друг,любовта ти Татко да бъде върху нас и в нашите сърца,да може да общуваме свободно без пречи,Моля те Боже,уважи нуждата ми и излей върху нас Твоят Свят Дух,на мир,любов,разбирателство,баланс и единство във името на Исус..Помогни ми Боже,уважи спешно нуждата ми и ни освободи от нервност и вражда във Исуса.Амин.

 • Помогни ми Татко

  Небесни Татко,толкова много искам да съм спокойна ,да не се дразня от нищо,да не викам Татко,да не губя контрол над себе си,да бъда спокойна,уравновесена и балансирана във Името на Исус.Помогни ми Татко,да бъда освободена от крясъците и раздразнението не мога да се справя Отче сама,помогни ми във името на Исус.Освободи ме завинаги от духът на притеснение,раздразнение,дух на викове и крясъци,тайно и завинаги Господи във името на Исус,помогни ми и ме освободи във дъх,душа и тяло във името на Исус.Амин

1 2 3 4 5 6 411