За Божието присъствие в училище

За Божието присъствие в училище

Татко небесен, в Името на Исус Те моля да разрешиш всички проблеми в нашето училище. В училище да властва Твоят Свети Дух! Да бъде Твоята воля в нашето училище! В Името на Исус разчупвам всички проклятия на нашето работно място! Моля Те, Татко небесен, в Името на Исус Те моля! Властта в нашето училище да принадлежи единствено на Теб! Скъпи братя и сестри, бъдете с мен в тази молитва, защото е казано, където са двама и трима – там е и Исус! Бог да ви благослови!