Молитва за Божията воля

Всеки човек се моли по различен начин, като много следват т.нар. модели за молитва. Днес, този който търси може да открие голям брой модели за молитва. Един, обаче е най-добре познат и най-често използван – молитвата на Исус от Матей 6:9-13. Безспорно този модел предлага много и важна информация относно съдържанието на нашите молитви. Нека обърнем внимание на стих 10 и по-подробно на фразата „да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята.“ В този „урок по молитва,“ който Исус преподава на учениците си, както и на нас, водещото място на молитвата за Божията воля (без условия – молитвата е за Божията воля, каквато и да е тя) отразява и нейната важност. Исус ни учи да се молим за волята на Отца преди да започнем да се молим за ежедневните си или дълготрайни нужди. Когато започнем молитвата си с искрен призив към Бог за изпълнение на Неговата воля, тогава Неговия Дух, който ни води в молитва ще ни предпази от капана на собствените ни желания. За съжаление нашата воля не винаги отразява Божията воля. Това е и нещото, което прави молитвата за Божията воля толкова трудна. Да се молиш за изпълнението на Божията воля (а не на своята собствена или чиято друга воля) означава да се довериш напълно в това, че Божията воля е най-доброто и най-точното. Молитвата за Божията воля е и заявление за нашата готовност да живеем според тази воля, без значение колко лесно или трудно би било това. И може би най-трудната за приемане част е, че след тази молитва трябва да следваме Божията воля, а не своята собствена. В противен случай молитвата ни е като говорене на излишни думи. Този пасаж от Матей не е последния, в който Исус ни учи на молитва за Божията воля. В едно още по-трудно време, и поставен пред едно много трудно изпитание, Исус се моли „Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както Аз искам, но както Ти искаш“ (Марко 14:36). За Исус Божията воля не беше лесна за преглъщане. Същото се отнася и за нас днес. Но нека това не бъде пречка за това да се молим правилно, защото Бог е всемогъщ и верен. Той е с нас без значение от обстоятелствата. За нас остава предизвикателството да останем верни като отразяваме молитвите си чрез живота си във всеки един ден. Когато се молиш за която и да било нужда – преди всичко, отдай благодарност и хвала на Бог, моли се за това да бъде Неговата воля, изкажи нуждата си и остани верен към Божия призив за свят живот подчинявайки се единствено на Неговата воля за теб, както и за околните.