Молитвени нужди (Октомври 2014): Джони НОЕР

Молитвени нужди (Октомври 2014): Джони НОЕР

ГИБЕЛЕН МОР (2014)
Ще чуем за това! Слуховете са близо!
От КИТАЙ странни болести ще ги чуете всички!
Ще дойдат и вестниците, телевизията ще ви предупреждават:
ТРЯБВА ДА СТОИТЕ ВЪТРЕ!
ТРЯБВА ДА СЕ ПОКРИВАТЕ!

Преди 30г. Джони НОЕР пророкува падането на комунизма

ДЖОНИ НОЕР: За протестантските протести

СВИДЕТЕЛСТВОТО на ДЖОНИ НОЕР

Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987-1989)

№ 133 ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО! МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 254. Екз. № 2 4.4.1989 г. ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (27 март – 2 април 1989 г.) София

2. НЕЛОЯЛНА ДЕЙНОСТ. ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ.

През последните дни постъпиха данни за насочване вниманието на „активистите” на т. нар. Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България към подготовка за предстоящия конгрес на културата. ….

Взети са мерки за осуетяване на намерения на вярващи от петдесятната и конгрешанската църкви и на нерегистрираната секта „тинчевисти” да посетят на 7, 8 и 9 април т. г. Варна, където Джони Ноер, ръководител на Датската мисионерска група „Поклонници на Ерусалим”, временно пребиваващи в страната ни, имал намерение да проведе религиозни служби в Двореца на културата и спорта, а при отказ щял да събере вярващите на площада пред морската градина.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

4. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС […]

Отп. в 3 екз., № 1 – М. Балев, № 2 – Памет, № 3 – КД, Изп.: М. Радичков, Нап.: Цинигарова – 509, 06.04.1989 г. АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 939, л. 27-31. Копие. Втори машинописен екземпляр.

№ 135 ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО! МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Рег. № 263. Екз. № 2  11.4.1989 год.

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (3 – 9 април 1989 г.) София

На 7, 8 и 9 април в евангелистката петдесятна църква в гр. Варна бяха изнесени проповеди от датския пастор Джони Ноер.

На службите се събраха около 1000 вярващи от цялата страна. В проповедите от датския пастор многократно бяха направени опити да се злепоставят административните органи, които се опитали да го ограничат и възпрепятствали събирането да стане в Двореца на културата и спорта във Варна. Отправил подстрекателски призиви „българската църква и вярващите да правят това, което иска Бог, а не да се допитват до властите”.

В резултат на взетите охранителни и превантивни мерки не бяха допуснати инциденти и нарушения на обществения ред, както и провеждане на масови демонстративни и нелоялни прояви. Получени са данни, че преобладаващата част от присъстващите вярващи били разочаровани, тъй като са доловили тенденциозен и подстрекателски подтекст в проповедите на Ноер.

Ще бъдат взети мерки за осигуряване на обществения ред при предстоящите на 15 и 16 април т. г. проповеди на Ноер в гр. Шумен.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (24 април – 2 май 1989 г.) София

В резултат на осъществените мерки от страната е екстрадиран в СФРЮ пастор Джони Ноер заедно със семейството си. Вземат се мерки за екстрадиране на останалите членове на групата.

Координирано с комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове при МВнР, се провеждат мероприятия за осуетяване провеждането на масова религиозна служба в столицата на вярващи от нерегистрираната „Църква божия – тинчевисти”, замисляна по инициатива на Павел Игнатов. Има данни, че той подготвял събор за вземане решение за регистрацията на сектата, в противен случай щял да организира 7-дневен пост в цялата страна, който да прераснел в щафетна гладна стачка.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

4. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС […]

МИНИСТЪР: (Без подпис)

Отп. в 2 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – КД, Размн. в 4 екз., № 3 – Г. Атанасов, № 4 – М. Балев, № 5 – Й. Йотов, № 6 – Д. Стоянов, Изп.: Радичков, Нап.: Цинигарова, Савова – 658, 03.05.1989 г. АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 939., л. 107-119 (л. 108-114 за извадката) Копие. Втори екземпляр. 


 

Преди точно 30 години, един проповедник влиза в България с послание за българските вярващи. Той ще го проповядва от Кричим и Меричлери, през Ямбол и Сливен, та чак до Варна, където на първото богослужение се събират над 4000 души, а в неделното 8000.

Посланието е просто, но ясно. Всъщност, то съдържа точните думи, които агентите на комунистическата милиция, след като го арестува и отнема паспорта му, запрещават да говори. Думите на проповедта са: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!”

Заграден от плътен кордон милиционери, сред вярващите надошли от цялата страна, Джони Ноер се изправя върху импровизираната платформа на варненския бул. Ленин с послание, което разтърсва духовните основи в България: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!” Седем месеца по-късно, комунизмът в България пада завинаги…

 

Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987-1989)

№ 133 ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО! МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 254. Екз. № 2 4.4.1989 г. ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (27 март – 2 април 1989 г.) София

2. НЕЛОЯЛНА ДЕЙНОСТ. ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ.

През последните дни постъпиха данни за насочване вниманието на „активистите” на т. нар. Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България към подготовка за предстоящия конгрес на културата. ….

Взети са мерки за осуетяване на намерения на вярващи от петдесятната и конгрешанската църкви и на нерегистрираната секта „тинчевисти” да посетят на 7, 8 и 9 април т. г. Варна, където Джони Ноер, ръководител на Датската мисионерска група „Поклонници на Ерусалим”, временно пребиваващи в страната ни, имал намерение да проведе религиозни служби в Двореца на културата и спорта, а при отказ щял да събере вярващите на площада пред морската градина.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

4. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС […]

Отп. в 3 екз., № 1 – М. Балев, № 2 – Памет, № 3 – КД, Изп.: М. Радичков, Нап.: Цинигарова – 509, 06.04.1989 г. АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 939, л. 27-31. Копие. Втори машинописен екземпляр.

№ 135 ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО! МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Рег. № 263. Екз. № 2  11.4.1989 год.

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (3 – 9 април 1989 г.) София

На 7, 8 и 9 април в евангелистката петдесятна църква в гр. Варна бяха изнесени проповеди от датския пастор Джони Ноер.

На службите се събраха около 1000 вярващи от цялата страна. В проповедите от датския пастор многократно бяха направени опити да се злепоставят административните органи, които се опитали да го ограничат и възпрепятствали събирането да стане в Двореца на културата и спорта във Варна. Отправил подстрекателски призиви „българската църква и вярващите да правят това, което иска Бог, а не да се допитват до властите”.

В резултат на взетите охранителни и превантивни мерки не бяха допуснати инциденти и нарушения на обществения ред, както и провеждане на масови демонстративни и нелоялни прояви. Получени са данни, че преобладаващата част от присъстващите вярващи били разочаровани, тъй като са доловили тенденциозен и подстрекателски подтекст в проповедите на Ноер.

Ще бъдат взети мерки за осигуряване на обществения ред при предстоящите на 15 и 16 април т. г. проповеди на Ноер в гр. Шумен.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (24 април – 2 май 1989 г.) София

В резултат на осъществените мерки от страната е екстрадиран в СФРЮ пастор Джони Ноер заедно със семейството си. Вземат се мерки за екстрадиране на останалите членове на групата.

Координирано с комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове при МВнР, се провеждат мероприятия за осуетяване провеждането на масова религиозна служба в столицата на вярващи от нерегистрираната „Църква божия – тинчевисти”, замисляна по инициатива на Павел Игнатов. Има данни, че той подготвял събор за вземане решение за регистрацията на сектата, в противен случай щял да организира 7-дневен пост в цялата страна, който да прераснел в щафетна гладна стачка.

3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

4. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС […]

МИНИСТЪР: (Без подпис)

Отп. в 2 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – КД, Размн. в 4 екз., № 3 – Г. Атанасов, № 4 – М. Балев, № 5 – Й. Йотов, № 6 – Д. Стоянов, Изп.: Радичков, Нап.: Цинигарова, Савова – 658, 03.05.1989 г. АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 939., л. 107-119 (л. 108-114 за извадката) Копие. Втори екземпляр.

На 9 април 1989 във Варна, Джони НОЕР пророкува падането на комунизма

Никога няма да забравя как, преди да застана пред старата града на Εвангелската църква на булевард Ленин във Варна, трябваше да се изправя пред съдия и офицери от милицията. Те ми казаха:
– Ние те следваме и слушаме твоите проповеди. Не ти е позволено да проповядваш тук, но ако все пак проповядваш, едно изречение повече не казвай! Никога не казвай тези думи отново! Ако ги кажеш дори само още веднъж, не знаеш какво ще ти се случи.
Те бяха доста умели в заплахите, стараеха се да изпълнят сърцето ти със страх, който да те парализира.
За момент замълчаха. Аз ги погледнах и попитах:
– Кои са думите, които не бива да казвам?
Съдията ме погледна гневно и отговори:
– Никога не казвай: „Пусни людете ми на свобода!“.
– Но това са думи записани в Библията! Аз просто ги цитирам. Намират се в книгата Изход, 5-та глава, 1-ви стих: „След това дойдоха Моисей и Аарон и казаха на фараона: „Така говори Йеова, Израилевия Бог: „Пусни людете Ми, за да пазят празника в пустинята.“
Съдията и милиционерите ме изгледаха недоволно и казаха:
– Ние не сме деца от неделното училище, знаем точно какво имаш предвид. Така че, никога повече не изричай „Пусни людете Ми!“

Защо се бояха комунистите толкова много от тези думи? В очите на съдията и офицерите виждах страх, понеже Божието Слово като двуостър меч пробива и разделя духа, от душата и плътта.

Качих се на равния покрив на църквата. Това беше единственото подходящо място, от което можех да проповядвам на събралите се около осем хиляди души. Не знам как бяха дошли, защото навсякъде по пътищата имаше милиционерски барикади и проверки. Те бяха преминали през градини, стени, прозорци и врати… с копнеж да се намерят в Божието присъствие и да чуят Неговото Слово.

Прииждаха отвсякъде и с песни хвалеха Бога. На събранието ни присъстваха и около 400 милиционера. Някои от тях водеха огромни кучета и караха големи водни оръдия. Започнах да проповядвам. Цялата ми проповед беше на тема „Пусни людете Ми на свобода!“. Адът беше разтърсен…

Когато цялата ни служба и подписването на свитъците за посвещение към Господа завърши ме арестуваха, заедно с останалите от нашата група. Не знаех колко време ще остана затворен, но Бог ни помогна по чудесен начин. Шест месеца преди моето пристигане в България, нашият датски министър-председател подготвял съглашение за икономическа взаимопомощ с Тодор Живков. Министър-председателят пристигнал в България точно, когато ме арестуваха и затвориха. Имах приятели журналисти, които присъствали на официалната вечеря на двамата държавни глави. Те ми разказаха, че по време на вечерята дошло съобщение от датското посолство до нашия министър-председател, в което се казвало, че аз и голяма група датчани сме били арестувани. Министър-председателят подал писмото на Тодор Живков и му казал, че в тази ситуация не могат да подпишат никакъв договор. Той го прочел и издал заповед веднага да ме освободят от затвора. Представителите на властта дойдоха, освободиха ни, поръчаха ни чудесна вечеря и ме попитаха: „Доволен ли сте от престоя си в България?“. Отговорих: „Да, разбира се“. Върнаха ни обратно при колите ни. Веднага след като датският министър-председател напусна България, милицията ни обгради отново и бяхме депортирани.

Ако тъмните сили бяха уплашени от Божиите пророчески думи по онова време, те са по-уплашени днес. Много по-уплашени.

Автор: Джони Ноер

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 4

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 2

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 1

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 11

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 5

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 7

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 8

Джони Ноер в БЪЛГАРИЯ 10

 

 

КОЙ е Джони Ноер?

Роден на 27 февруари 1936 година в Копенхаген, Дания. Завършва журналистика и през ноември 1958 година бил изпратен да вземе интервю от френско-еврейски писател. Докато разговаряли, събеседникът неочаквано казал: “Трябва да ти кажа нещо. То не е за вестника, но лично за теб!“ Джони бил удивен, когато чул французинът да казва: “Исус е жив и днес!”. Той казал това по начин сякаш само преди минути е говорил с Исус. Джони Ноер разказва: “Наблюдавах го внимателно, а той продължи да ми обяснява. Изпитателно погледнах към неговата съпруга Марта и швейцарския преводач и разбрах, че говори истината. Вълни от надежда изпълниха сърцето ми. “Ако е истина, че Исус е възкръснал от мъртвите и е жив днес, тогава има надежда!”

През 1975 година Джони се оженва за Жизел. Четирите му по-големи деца: Джон, Шарлот, Филип и Томас загубват своята майка една година преди това. Малкото братче Питър умира през 1968 година на две годишна възраст. Флоренс, следващото и най-голямото от дванадесетте деца от Жизел, се ражда в Дания. След това, според Божието призвание и водителство, семейството започва своето дълго пътешествие към Ерусалим. На 15 март 1977 година първите каравани на по-късно наречения “Конвой на пътешествениците” (“Pilgrim Convoy”) пресичат датско-германската граница на път към Израел.

“Зведната палатка” за евангелизации бива разпъвана от град на град в продължение на повече от 25 години и е използвана за прогласяване на Благата вест в сътрудничество с местните църкви. В Нюрнберг, Германия, Джони получава ясно пророческо видение за Последните времена. През 1989 г. Джони Ноер влиза в България с послание от Бога. Проповядва го от Кричим и Меричлери, през Ямбол и Сливен, чак до Варна, където на неделното богослужение се събират 8000 души. На 9 април, от покрива на Евангелската църква на булевард Ленин във Варна, заграден от плътен кордон милиционери, пред вярващи от цялата страна, Той проповядва послание, което разтърсва духовните основи в България: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!” Това били точно думите, които комунистите забранили на Джони Ноер да изрича. След събранието Джони Ноер бил арестуван и вкаран в затвора. Бил освободен след личната намеса на министър-председателя на Дания. Конвоят бил изгонен от комунистическа България, но седем месеца по-късно, точно както Джони Ноер пророкувал, комунизмът в България пада завинаги.

П. ТОДОРОВ, 1992: Брат Джони Ноер призова всички мъже, които са смели и дръзновени, да излязат напред, за да послужат на своя Бога. Той подчерта, че времето на компромиса и дискусията е преминало и сега трябва да се действа. Накрая на богослужението хилядите мъже, които бяха вдигнали ръце в знак на съгласие останаха за да влязат на групи в сградата на църквата и да сложат подписи под двете писма – едното до ръководителя на българската държава Тодор Живков, а другото до ръководителя на Съветската държава Михаил Горбачов. В текста се казва, че ние, християните в България, се молим за тях, Бог да им дава мъдрост в духа на стиховете от 1 Послание към Тимотея 2:1-2. Писмата и подписите бяха заснети от телевизията. Много от мъжете, а след тях и доста жени, чакаха повече от 1,5 часа, за да сложат своя подпис. Бяха събрани около 5000 подписа.

п-р Янко ДОБРЕВ: През месец април на 1989 г. в България дойде пастор Джон Ноер от Дания. Той е бил на остров Патмос, където Йоан е имал преживяванията, записани в книгата “Откровение”. Там заедно със своя екип постил три дни. След третия ден Бог му казал да дойде в България. Правеше евангелизации на открито, където се събираха хиляди хора да чуят Божието слово. Бог вършеше много чудеса и изцеления. Евангелизациите на открито и закрито по това време бяха забранени. Затова милиционерите го арестуваха няколко пъти и го пускаха, защото не знаеха как да постъпят с него. Пастори и вярващи от цяла България отиваха на тези евангелизации. Тогава от милицията писмено забраниха всички пастори да се срещат с него. На мен също ми забраниха и ме поставиха под домашен арест. Нямах право да напускам Силистра.

От един пастор разбрах, че на 9 април Джон Ноер ще има евангелизация в град Варна. Не можах да устоя на желанието да отида. Взех със себе си няколко братя и сестри и отидохме. Разбрах, че забранили на Джон Ноер да влиза във Варна. Евангелизацията щеше да се проведе в лозята извън града. Органите на реда блокираха този район. Имаше опънати въжета и не се разрешаваше на никого да влиза. На някои места нямаше милиционери и ние минахме оттам. Бяха събрани много братя и сестри от цяла България. Имаше мощна уредба, така че и вярващите, и милиционерите слушаха проповедта. Пастор Джон проповядва за това как Бог изпратил Моисей да каже на фараона: “Пусни людете Ми.” Той заяви: “Бог ме изпрати да кажа на българския фараон: Пусни людете Ми! Не ги преследвай и не ги угнетявай!” След това добави: “Бог ми каза, че след седем месеца българският фараон ще падне.” Точно след седем месеца, на 10 ноември, Тодор Живков беше принуден да си подаде оставката.

п-р С. КРЪСТЕВ: Бог ни формира не само чрез продължителни взаимоотношения с някого, но също и чрез събития. От 7 до 9 април 1989 год. беше историческата конференция с п-р Джони Ноер във Варна. На тази конференция той пророкува, че след седем месеца правителството на Тодор Живков ще падне, което и се случи точно след седем месеца – на 9 ноември 1989 година падна Берлинската стена, а на 10 ноември 1989 год. падна комунистическия режим. На априлската конференция брат Джони Ноер проповядваше върху книгата Изход и по-специално върху Моисеевите думи пред Фараона: „Пусни людете ми!”. Както Мойсей събра израилевите мъже, така и п-р Джони Ноер покани мъжете напред и положи ръце върху всеки един. Тогава и аз излязох напред с желанието да стана един от каналите на Божия огън на съживление за България, защото именно затова ни призова Бог чрез служителя Си. След тази конференция молитвения ми живот, изучаването на Божието Слово и желанието ми за служение се задълбочиха значително.


 
https://www.youtube.com/watch?v=18Y3C7dSyPQ
Джони НОЕР: КЪДЕ са СВИТЪЦИТЕ? (ВАРНА 05.10.2014 от 17ч.)
Брат Джони Ноер призова всички мъже които са смели и дръзновени да излязат напред за да послужат на своя Бога. Той подчерта че времето на компромиса и дискусията е преминало и сега трябва да се действа. Накрая на богослужението хилядите мъже които бяха вдигнали ръце в знак на съгласие останаха за да влязат на групи в сградата на църквата и да сложат подписи под двете писма – едното до ръководителя на българската държава Тодор Живков а другото до ръководителя на Съветската държава Михаил Горбачов. В текста се казва че ние християните в България се молим за тях Бог да им дава мъдрост в духа на стиховете от 1 Послание към Тимотея 2:1-2. Писмата и подписите бяха заснети от телевизията. Много от мъжете а след тях и доста жени чакаха повече от 15 часа за да сложат своя подпис. Бяха събрани около 5000 подписа. (П. Тодоров 1992)
Джони НОЕР в БЪЛГАРИЯ 2014
Преди 25г. през април 1989 един проповедник влиза в България с послание за българските вярващи. Той ще го проповядва от Кричим и Меричлери през Ямбол и Сливен та чак до Варна където на първото богослужение се събират над 4000 души а в неделното 8000.Посланието е просто но ясно. Всъщност то съдържа точните думи които агентите на комунистическата милиция след като го арестува и отнема паспорта му запрещават да говори. Думите на проповедта са: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!”Заграден от плътен кордон милиционери сред вярващите надошли от цялата страна Джони Ноер се изправя върху импровизираната платформа на варненския бул. Ленин с послание което разтърсва духовните основи в България: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!” Седем месеца по-късно комунизмът в България пада завинаги… Точно четвърт век след тези събития Джони Ноер в отново в България за да проповядва думите на съшото послание на същия народ от същия Бог: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!”  “

01.10.2014 Да се молим за ДавидДа се молим за Давид.Много тежко болен е и не е спасен.Бог да спаси душата му.

03.10.2014 Бъдете благословен Молете се за брат ми да се завърне у дома след 15 години страдания както бпудният син .Нека Бог го подкрепи и му даде собствен бизнес .Бъдете благословени !

03.10.2014 Господ чува и отговаря“ Скъпи братя и сестри в Господа да представим нашите молитви пред Бога и Той да ми даде финансово водителство подкрепа и благословения. Аз вярвам че Господ чува и отговаря благодатно на молитвите които са принесени с любов и в единодушие. Дори да съм в безизходица и в мрак аз вярвам в милостта на Исус! Нека Го помолим Той да направи много повече отколкото съм мислил или молил. Аз знам че завися не от човеци а от Господ Исус Христос! И нека Го помолим Той да спомни всички мои сълзи болка и молитви! Бог да ви благослови изобилно!“

04.10.2014 Ваня е на химиотерапия“Милостиви Боже Ти винаги чуваш нашите искрени млитви. Скъпи братя и сестри спешно се нуждая от вашата молитвена подкрепа за моята приятелка Ваня която е на химиотерапия но е със зачервено гърло и утре няма да може да започне лечението. Моля нашия Спасител да изцели гърлото й по чудодеен начин и химиотерапията да бъде проведена успешно. Благодаря ви. Бъдете благословени!“

07.10.2014 Моля за единство“моля ви братя и сестри в името на исус да се молим за единство и неговото водиделство чрез святия дух амин и за целия българския народ да изпълни нашите сърца и мислите ни с присъствието си амин“

12.10.2014 Бог да й подари“От сърце и душа ви моля да се молите за дъщеря ми Бог да й подари работа по специалноста която е завършила и вярващ и истински човек .“

18.10.2014 Да вразуми техника“Спешно и неотложно се нуждая от вашата молитвена подкрепа братя е сестри в Господа. Вчера се повреди парното ни а техникът не откликва на молбите ни да дойде да го ремонтира. Идват студени дни а аз съм парализирана и възрастната ми майка се грижи за мен. Господ да се смили над нас – две жени – да се справим с проблемите. Да вразуми техника и той отговорно да си свърши работата за да прекарваме на топло студените дни.“

18.10.2014 Господ да ни направи“Скъпи братя и сестри нека се помолим Господ да ни направи и утвърди да бъдем в единство и единодушие – мен и моят роден брат. Нека Господ да ни направи да бъдем завинаги подкрепа и закрила един за друг. Нека Господ да ни направи да държим един за друг като истински братя. Нека се помолим взаимоотношението между мен и моят роден брат да бъде точно това което Господ иска. Нека помолим Бог да запечата завинаги това взаимоотношение с Христовата кръв! Нека се помолим това изграждане да бъде трайно и истинско! Нека се помолим всичко това да бъде за Божия слава! Бог да ви благослови!“

20.10.2014 Молитва за Україну

20.10.2014 БОГ върши чудеса“Скъпи братя и сестри във вяра помолете се с с мен за здраве радост и късмет за успехи в работата ми. От известно време имам проблем в десния крак. Нека по чудесен начин проблема изчезне и крака ми да оздравее.Защото само БОГ може да върши чудеса. Той е лекар над лекарите! Помогни ми отче святи да бъда здрава и трудоспособна! Бъдете благословени и изпълнени с божествена любов в сърцата си!“

23.10.2014 Смили се над мене ГосподиСмили се над мене Господи и зарадвай изтерзаната ми душа.Преди два дни благодарих на Бог че дочакахме момента съпругът ми който е безработен да подаде документи за пенсиониране и сатана атакува.Загубих отново втората си работа.Предпочитат стажанти за да им заплащат по-малко.Работих по 13 часа без почивка.Подкрепете ме в молитва за благословение и нова втора работа за да си плащам кредита.Бог да ми даде сили да издържа това изпитание.Вярвам в Неговата съвършена любов и че ще даде изходен път. Нека да позная Божието водителство къде да работя-с неговото благословение.Бог да дава сили и благодат.

27.10.2014 Нека потърсим Господa“Имам огромна и спешна нужда от Божията милост и вашите молитви! Нека потърсим Господ да се смили и да ме укрепи и благослови финансово! Аз вярвам че Господ е милостив и няма да ме остави в нужда и мизерия! Нека Го помолим за финансово снабдяване благословения в живота ми но също и мъдрост така че да преумножа това което Той ми дава за Негова слава! Нека се помолим Господ да ми даде изходен път и победа от финансовите и всички други изпитания които преживявам за да се прослави Неговото Име! Аз знам че без Господ съм изгубен но ако Той има милост ще победя и ще Го прославя! Бог с вас! “

29.10.2014 Боже я молюсь за Україну“Боже я молю за Україну Боже молю Тебе за людей Ти їх прости Ти їх спаси i милість Свою нам яви. Боже я знаю що ти будеш з нами в храмі Своєму під небесами радість і мир Ти дарував життя за людей віддав в книгу життя нас записав.

29.10.2014 Нека Бог ме подкрепи“Благодаря на всички от цялото си сърце които се молят с мен! Утре съм в отпуск. Трябва да се занимавам с битови проблеми-посещение при монтьор. Изпълнена съм със страх защото съпруга ми почина и всичко пада на моите плещи.Нека Бог ме подкрепи и понесе моя товар.Всичко да мине добре и без проблеми.Отче святи освободи ме от този непрекъснат страх който изпитвам. Освободи ме от несигурността която е в душата ми. Изпълни ме с дръзновение и вяра в твоето велико присъствие в нашия живот във всеки един миг! Бог да Ви благослови преизобилно скъпи братя и сестри! АМИН!“