Молитвени нужди (Февруари 2018)

Молитвени нужди (Февруари 2018)

01.2.2018 Божия милост да бъде
Божията милост да бъде над моя син Татко мойда мога да го изуча да му усигуря дом да си изкарва прехраната по честен и богоугоден начин във името на Исус.Амин

01.2.2018 Да бъде светлина
Тъмнина се спуска над България. Нека се молим ОЕЦ да обяви дългосрочен верижен пост и молитва в България за да продължим да ходим в светлина.Слава на Бога за частично отговорената нужда. ОЕЦ обяви 16 Март 2018 като ден за пост и молитва. Нека продължим да се молим.

02.2.2018 Приеха ме на работа
Приеха ме на нова работа! Моля ви от сърце да се помолите за мен! Господ да ме направи да бъда успешен благословен и всички колеги и началници да ме харесат много! Нека се помолим Господ да ме направи да се справям с работата да благослови трудът ми и това да бъде завинаги! Нека се помолим да се сближа с началниците с колегите и да извърша цялата Божията воля на работа където Той ме е поставил! Нека се помолим на Господ Той да издейства началниците ми да бъдат коректни с мен да ми увеличат заплатата и аз да се замогна финансово за Божия слава! Нека се помолим и за спорта в живота ми!

03.2.2018 Положи ръка
Небесни Отчеслед два дни синът ми отново тръгва на училище.Положи ръка на сина ми Татко мой искам синът ми да бъде щасливо момче да мога да го изуча във Българияда завърши успешно 7 клас във името на Исус.Всички двойкида бъдат успешно поправени Небрсни Татко и ти благодаря във името на Исус.Благодатя ти Татко че помазваш синът ми с прясно мироизливаш пресен елей върху моята рожба изпълваш сърцето му с мир радостлюбов във името на Исус.Изпълни го Татко с мъдрост и ум Христовда използва умствените си кледки преди да направи нещо във името на Исус.Амин.

04.2.2018 Господи изкорени мързел
Господи изкорени мързелът на синът ми във името на Исус да бъде по отговорен във училище да си пише домашните и да си учи уроцитедай му мъдрост и желание да учи и да се развива във името на Исус те моля Татко.Отстрани и изкорени интернет игрите от ръцете му . Вложи желание във сърцето да учи да бъде успешен във името на Исус.Уморих се Боже да му говоря и да го съветвам като майка и отсреща да виждам и чувам не ми пука.Помогни ми Господи като родител те моля за промяна и успех и Твоята савършена воля Славни Исусе Христе.Изпълни го с Твоя мирюбов и съвършена благодат във името на Исус

04.2.2018
Отчеаз ще бъда

Господи моля теда ме освободиш от духът викове и крясъци моля те Татко изкорени причината и ме освободи трайно и завинаги намери начин и ме освободи Татко мойако ти ме освободиш Отчеаз ще бъда свободна завинаги във името на Исус.Освободи ме Отче от всяко проклятие което действа над мен и родът ми във името на Исус.Не мога да се справя сама Татко мой помогни ми във името и кръта на Исус.Амин

05.2.2018
Скъпи Таткопомогни ми

Скъпи Таткопомогни ми и изтръгни от мен крясъците и виковете моля те премъхни причината и ме освободи в духдуша и тялотрайно и завинаги във името на Исус.Не мога Татко да продалжавам по този начин моля те освободи ме да бъда изпълнена със Твоя мирлюбовблагодат да се радвам на уюното си момче което с мъдрост Божия мир Христов употребявайки функциите на мозъчните си глетки по богоугоден начин и ум Христов във името на Исус.Амин

05.2.2018 B Твоите ръце съм
Святи Боже във Твоите ръце съм помогни ми не мога без Теб да се справя със отглеждането на сина мине мога без Твоя помощ да имам мир във сърцето сине мога без Теб да продължаимам нужда от Твоя Шалом и тишинане искам да викам и крещяне искам Помогни ми Отче и испълни домът ми със Твоя Щалом и благословение във името на Исус.Амин

06.2.2018
Боже благослови дните

Боже благослови дните мидните на сина мисъпруга ми във името на Исус.Имам нужда Боже от Твойта благословия покровителю на моето сърцеимаме нужда от Твоя Шалом във дома семейството и училището във името на Исус.Имам нужда да се облегна на Твоите обятия да съм в безопасност аз и моето семейство скрита обвити във Твоята кръвкакто Евреите помазаха праговете с кръвта на Агнето и бяха защитенитака прилагам Твоята кръв върху менсина ми и съпруга ми във името на Исус.Амин

07.2.2018
Татко НебесенТи

Татко НебесенТи във сън ми показа написана молитва на 25.12.2017 год. и ми поръча много да се моля за сина си във името на Исус.Във мощното име на Исус те моля Господарю мой на моето сърце да благословиш синът ми и да го опазиш да му покажеш милост Таткода излееш Твоя мир във сърцето му изобилно във името на Исус изпращай ангели който да го пазят и закрилят във името на Агнеца Исус.Изпълвай го със Твоя Свят Дух да му бъде помощник Боже във всичко Татко мой във името на Исус.Амин.

08.2.2018 Твоя Шалом в сърце
Господи излей Твоя Шалом във сърцето на моя син и мен във името на Исус.Покрий ни със Твоята Кръв Татко за защита във името на Исус.Скрий ни във Твоето скривалище Небесни Татковъв името на Исус.Изпащай ангелите си да пазят моя син в училище и навсякъде където и да иде във мощното име на Исус.Амин

08.2.2018 Небесни Татко разруши
Небесни Татко разруши всичко което пречи да се разбираме със моя син във името на Исус.Освободи сърцата нителата ниумът ни във името на Исус.Изпълни ни Небесни мой Татко със Твоя Шалом във името на Исус.Амин

08.2.2018 Братя и сестри молете се
Братя и сестри молете се спешно за мен и сина миБог да разруши всяко проклятие всяка пречка която ни пречи да общуваме нормално във името на Исус.Синът ми кара 14 година.Не може да си намери богоугодни приятели като общува с приятелиобиждат го понеже е с по-матова кожа и за да си върне изговаря ценични думи.Боже моля те за мъдрост и богоугодни приятели във името на Исус.Вложи богоугодни думи във неговите уста б боже във името на Исус.

09.2.2018 Моля се Славния Бог
Мъжът ми е безработенпоявиха се проблеми с кръста и кракатанервен е и вече се страхува че е болен от нещо по-сериозно!Има един човеккойто му предлага сезонна работано след няколко месеца!Моля се на Славния Бог-да ни помогне съпругът ми да оздравееда се чуства добре с кръста!Моля се този човек да го извика по-рано на работа в полза на цялото семейство!Господисмили се над нас!Помогни ни да подобрим здравето и финансите си!Протегни бащината си десница и ни закриляй!Направи така че болките в кръста му да изчезнат и той да се чуства стабилен за работатакоято му предстои!

10.2.2018 Боже мой
Боже мой въстанови взаимоотношенията ми със баща ми във името на Исус.Амин

11.2.2018
Молете се за пастор Ли Уанхуа тормозен и измъчван от китайската полиция

Молете се за пастор Ли Уанхуа тормозен и измъчван от китайската полиция

Китайската полиция многократно е тормозила пастор на домашна църква през последните месеци като го карали да се присъедини към управляваната от държавата Three Self ChurchНа 9 ноември служители по сигурността арестували пастор Ли Уанхуа в дома му и го завели за разпит. Те конфискували неговата Библия и книга с поезия заплашвайки да забранят домашната му църква ако не спрат да се събират.

През юни пастор Ли бил задържан в продължение на три дни след като бил обвинен в

организирането на организации с цел … подкопаване на правоприлагането

и властите конфискували 12 Библии и 48 песнарки. Молете се за вярата и смелостта на пастор Ли и домашната църква да продължи да се събира.

11.2.2018 Господ за нова работа
Молете се за детето ми за помощ от Господ за нова работа да се махне от мястото където работи и живее за силата на Святия дух за промяна във всичко ! Амин !

11.2.2018 Твоята голяма милост
Твоята голяма милостмиррадостлюбовмътрост Божия да бъдат със моето умно момчеизпращай ангелите си Господи да го пазят и закрилят във всичките му пътища във името на Исус.Амин

13.2.2018 Молете се за работещите
Молете се за работещите в чужбина и за брат ми да им изплащат редовно парите .Амин !

13.2.2018
Небесни Таткозаставам

Небесни Таткозаставам пред Твоя трон на благодата и те моля имай грижа за моя синизпълвай го със Твоя мирлюбовблагодат мъдрост Божия не човешка мъдростизпълвай го със ум Христовизпълни всяка негова умствена клетка със знание и мъдрост Божия във името на Исус.Изпащай ангелите си да го пазят и закрилят да не би да удари у камък ногата си Боже мой във името на Исус.Извиквам във съществувание Богоугодни на Тебе Боже приятели за моя син във името на Исус.Покривам го с Святата Ти Кръвобичам го със Твойта Кръв за защита във името на Исус.Благодаря ти Исусече бдиш над моя син .Амин!

14.2.2018 СПЕШНА МОЛИТВА за Азия Биби
СПЕШНА МОЛИТВА за Азия Биби чието обжалване на смъртната й присъда най-накрая беше разгледано днес от Върховния съд на Пакистан. Съдът отложи решението си за да прегледа обжалването и закона. Преди осем години пакистанската майка на пет деца беше обвинена осъдена на смърт заради богохулството на мюсюлманския пророк Мохамед и затворена. Съобщено бе че здравето й се е влошило в затвора включително и начални признаци на деменция.

Пакистанските прословути закони за богохулство са насочени към религиозните малцинства но засягат най-много християните особено тези които се стремят да евангелизират.

Татко молим те тази преследвана сестра да бъде освободена бързо. Беше достатъчно дълго. Молим те да работиш в сърцата и умовете на тези съдии и се молим за семейството на Азия Биби които са без нея. Дай им твоят мир и твоята утеха за да усетят че си с тях. Благодарим ти че чуваш нашите молитви …

14.2.2018
Небесни Таткомоля

Небесни Таткомоля те престоящата родителска среща на сина ми в училище Христо Ботев да мине добре във името на Исус освободителя и спасителя .Благодаря ти Господи мойче се грижиш по най-добрия начин з сина ми домът ми и семейството ми във името на Исус.Амин.

14.2.2018 Господи искам
Господи искам да бъда весела и усмихната майка на умно и добро момче.Син който е изпълнен със Твоя ум Христов Твоят мир и любов във името на Исус.Амин

16.2.2018 Вече много години
Вече много години съм в тежки изпитания и страдания! Много ви моля подкрепете ме с молитвите си! Господ Бог да се смили за мен да ме благослови с работа и финанси така че да се изпълни Неговия превъзходен план и воля за мен! Нека се помолим и за това да сключа брак с най-подходящия човек за мен и нека се помолим това да бъде по-скоро защото годинките ми напредват! Нека се съгласим в молитва Господ да сложи край на тези мъки и страдания в живота ми той знае мъката и болката ми! Нека се помолим и в моя живот да осия Божието лице да се радвам на брак подходяща работа и деца. Благодаря

18.2.2018 Моля да се съгласите
Моля да се съгласите в молитва за моята нужда. Мъжът ми има голям проблем на работа. Възможно е да го съкратят а аз съм безработна и разчитаме на тези пари. Нека Бог да съсипе всеки план на дявола в живота му и на работното му място.

19.2.2018 Предстои ми операцияПредстои ми операция на очите.Нека Господ ме насочи към най подходящия за мен хирург и да води ръцете и ума му по време на операцията.Нека събера необходимата сума за операция.

20.2.2018 Заставам пред Твоя Трон
Заставам пред Твоя ТронГосподарю мой и те моля за моя син да изпълниш сърцето му със мир и любовда излееш мъдрост чрез Христа и Твоят Свят Нежен Дух във сърцето и умът на това прекрасно момче във името на Исус със Твоята мъдрост чрез помоща на Твоя Нежен Свят Дух да оправи двойките си Боже във училище.Изпълвай всяка негова мозъчна клетка и функция със знание и възприемане на учебния материял Славни Исусе Христе.Амин

21.2.2018
Мили Таткоблагодаря

Мили Таткоблагодаря тиче Ти и моите братя и сестри ще се застъпят заедно със менсинът ми да бъде стриктен във училище със домашни и уроци във името на Исус.Моля те Татко за Твоята Небесна мъдрост във сърцето и умът на това дете във името на Исус.Моля те Отче Твоят съвършен мирлюбов и благодат да присъстват във това юношеско сърце във името на Исус.Благодаря ти Небесни Таткоче Твоята воля е той да бъде със написани домашни и научени уроци във името на Исус.Амин

22.2.2018 Святия дух ни води
Мили Татко нека светлината на Святия дух ни води в тъмнината на света ! Дай ни сила мъдрост и разум за да вършим Твоята воля ! Амин !

22.2.2018 Небесни Татко отмени
Небесни Татко отмени контролното по физика на сина ми за другата седмица във името на Исус Господи за да може да се подготви по най добрия и Богоугоден начин във името на Исус.Амин.

22.2.2018 Господи покрий синътГосподи покрий синът ми със Твоята Свята кръв за защита въвимето на Исус.Амин

22.2.2018 Святи Душе умолявам
БожеСвяти Душе умолявам те за Твоята свръх естествена помощ във часовете по физика и учебния материял на сина ми във името на Исус.Амин

22.2.2018 Нечестив управник
Моля ви да подкрепите в молитва мъжа ми който има голям проблем на работното си място. Нечестив управник се опитва да му напакости. Нека Бог да съсипе плановете и делата на сатана. Амин!

23.2.2018
Господи смили се

Има три женина които услужих с известна сума пари!Уговорихме се всяка седмица да връщат по-малкоза да им е по-леко!Същите тези женизапочнаха да ме отбягватда измислят разни историиили ме гледатсякаш аз съм виновна затоваче им помогнах!Моля се Бог да ги вразумида докосне сърцата им и да започнат с Божията милост да ми връщат уговорените суми!Ние сме колежки-работим за едни и същи парино те не искат да спестяват а разпиляват ден за ден!!!Господи смили се и ми помогни в тази ситуация!!!

24.2.2018
Господиможе ли

Господиможе ли да е важен повече алкохола от това да помогнеш на сина си да правите упражнения по физика за контролно.Събоди съпруга ми от алкохолен сън Божеда се прибере и да помогне на сина си със задачите по физика.Освободи го Татко от алкохола да мисли трезво а не дамо за себе си във името на Исус.Иапълни Святи Душе сина ми със знание на престоящото контролно по физика във името на Исус.АминАмин

24.2.2018
Отче помгни

Отче помгни с детето ми да станем добри приятелки и да си споделя с мен ! Амин !

24.2.2018 Святи Душе изпълни
Святи Душе изпълни синът ми със знание по бългаски и литература на предстоящите контролни във името на Исус изпълни го със знаниеоблечи Святи Душе във името на Исус всяка умствена кледка със знание и благословение във името на Исус да даде най отличния резултат моето умно момче във името на Исус Амин

25.2.2018 Пуснаха ни от работа
Пуснаха ни от работа в не платен отпуск заради лошото време. Притеснявам се за финансовото си положение! Моля ви помолете се Небесният Отец час по-скоро да се погрижи за моето финансово положение! Нека се молим финансово да се замогна да си намеря брачен партньор и да бъда благословение за хората с работата си връзката си а по-късно и с брака си! Молете се Господ наистина да осия с Неговото Лице и благословение в моя живот във всяка област и аспект на живота ми! Нека се молим Господ да изцели душата сърцето ми и да настанат добри времена за мен! Благодаря ви за безценната подкрепа!

25.2.2018 Небесни Татко помогни
Небесни Татко помогни на сина ми да се справи перфектно в училище със контолните пи физика български и литература във мощното име на Исус.Благослаеям всяка негова умствена клеъка на мозъка му във името на Исус.Излей мъдростмирлюбов знание във името на Исус върху моето умно момче във името на единствения спасител и за негова слава Исус.АминАмин

25.2.2018 110 отвлечени в Нигерия
Отново 110 момичета са отвлечени в Нигерия от терористичната групировка Боко харам.Нека се молим за тяхното освобождаване и за Божията защита на духът душата и тялото им. Да се молим също и за утехата на техните близки. Благодарим на Бог! На 21 Март екстремистите от Боко Харам са пуснали почти всички от задържаните 110 момичета в Нигерия. Но все още държат в плен момиче което не иска да се обърне към исляма. Нека продължим да се молим за това момиче което иска докрай да остане вярна на своя Господ Исус Христос.

27.2.2018 За възстановяване на съвест
Нека издигнем пред Бог Джордж Сорос основателят на фондация Отворено общество. Чрез налетите над 18 милиарда долара той финансира и подкрепя по-цял свят разпространението на еднополовите бракове легализирането на абортите и радикалния секуларизъм целящ изолирането и пълното премахване на християните от обществото. Нека се молим Бог да премахне всичко онова с което противникът заслепява умът и сърцето му. Да се молим Бог да възстанови съвестта му както и за неговото покаяние и спасение.

27.2.2018 Отче Небесен за Теб
Отче Небесен за ТебСвети Татко няма невъзможни нещаза това те моля да приемеш молбата ми и да изцелиш и завинаги да ме освободиш от пародонтоза заболяване на венцитевследствие на което зъбите ми се клатятМоля те във името на Исус и за негова Слава изцели венците ми и укрепи клатещите се зъби да бъдат здрави и изцелени във мощното име на Исус. Амин