Author: admin

Молитва за Нашият свят

Боже, Ти единствен си достоен за чест и слава. С Теб можем да преодолеем всяка буря – включително глобалното въздействие, което COVID-19 оказва върху нашия свят.

Сега Те молим:

Лекувайте тези, които са болни и защитавайте тези, които не са.

Дай на нашите лидери допълнителна мъдрост, докато се ориентират в тази пандемия и икономическа несигурност.

Укрепи нашата световна Църква. Разкрий ни как можем да си партнираме заедно, за да постигнем нуждите на тези около нас.

Успокой страховете ни. Изпълни ни с Твоята надежда, радост и мир, докато продължаваме да се доверяваме на Теб.

Използвай тази пандемия, за да проправиш пътя за духовно обновление. Искаме Твоята слава, сила и изцеление да бъдат на показ.

No Comments

Categories: Молитви

МОЛИТВА за БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Отче в името на Исус, аз съм освободен от всички дългове; нуждите ми са посрещнати и имам преизобилно много в житницата си. Аз ходя в благоуспяване и здраве, както душата ми благоуспява. Това е Божията воля за мен да благоуспявам като посявам приноси и вярвам в Господ за: Работа и по-добри работни места Увеличаване и бонуси Лихви и дивиденти Ползи и обезщетения Продажби и комисионни Растеж в бизнеса Обезщетения и споразумения Имоти и наследства Лихви и доходи Отстъпки и промоции Пощенски записи Намирането на финанси Авторски възнаграждения Неочаквани подаръци и изненади Платени сметки Анулирани дългове Благословения и увеличаване Спасение за приятели и семейства Изцеление за приятели и семейства Освобождение за приятели и семейства Цялостност в моя живот – тяло, душа и дух – нищо да не липсва, нищо да не се чупи и нищо да не се губи!

No Comments

Categories: Молитви

Твоето име се почита от поколение на поколение

Мили Боже,

Твоето име се почита от поколение на поколение. Ти единстен си достоен за цялата слава и хвала.

В момента Ти не си шокиран от състоянието на света, защото Твоите пътища не са като нашите пътища и Ти не си объркан как да разрешаваш ситуацията. За теб няма невъзможни нещата.

Затова днес ние обявяваме, че Ти ще бъдеш прославен чрез тази пандемия. Че Твоето име ще бъде известно и възхвалявано по цялата земя.

Ние вярваме и изповядваме, че ти можеш да пробиеш тъмнината със светлината си. Защото Ти възсияваш по-ярко онад  страха от смъртта, от икономическата разруха или от дългата карантина.

Когато погледнем един ден назад към този момент от историята, ще можем да се изпълним с радост, докато си спомняме за възраждането, надеждата и мира, проявили се през през този период..

Продължете да привличате този болен свят обратно към вас.

В Името на Исус, Амин

No Comments

Categories: Molitvata.com Молитви

Молитва за София

ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНАТА ОБЩА МОЛИТВА

Дата:23.06.2018г.

Място на провеждане: Църква „Вяра“, гр. София, ул. „Бачо Киро“ 21

11:00 Откриване с водещ: п-р Румен Борджиев

11:05 – 11:30 Хваление

НАЧАЛО НА ПЪРВИ МОЛИТВЕН БЛОК:

11:30 Водещия кани първия служител за молитва, а останалите следват програмата.

Всеки служител прави кратко представяне за себе си и въведение в темата, за която ще се моли. Ориентировъчно време за всеки служител е около три минути.

 1. п-р Людмил Ятански: Здрави семейства и по-висока раждаемост в страната. Семейни ценности. Молитва относно демографският срив (намаляване на раждаемостта; миграция; липса на работни места; ниско заплащане). Против разводите. Против абортите. Правилно възпитание на децата.

2 . сестра Даниела Дикова:  Любов към погиващите. Вярващите в църквите да са запалени за благовестие. Хората да са отворени за благовестието и Бог „да отваря врати“. Святият Дух да изобличава невярващите за грях. Благовремие за благовестие: свобода за споделяне на евангелието! Мъдрост и креативност за съвременни подходи при представяне на  благовестието. Благовестието да достига до децата.

 1. п-р.Благовест Николов:; Благоволение на управниците и добри закони; За спасение на управниците в България и за мъдрост при управлението и приемането на закони (президент, Народно събрание, министър-председател и Министерски съвет, министерства, Висш съдебен съвет, съдебна система, прокуратура, следствени органи, държавни агенции и комисии, областни управители, кметове, общински съвети).
 2. Светослав Портарски: За спасение и мъдрост за ръководителите на политическите партии.
 3. п-р. Анатоли Еленков: Премахване на всяка форма на заблуда против познаването на Исус Христос като Господ и Спасител: еретични учения, религиозни заблуди, суеверия, и др. Против радикалния ислямски екстремизъм.

НАЧАЛО НА ВТОРИ МОЛИТВЕН БЛОК:

11:50  1 песен от хвалението. Следващият служителят излиза след края на песента.

6.п-р. Иван Хазърбасанов: Мир за Йерусалим и благословение за Израел Мир по света! Мир, като необходимост за проповядване на благовестието.. Благословението на Авраам и потомството му, умножено върху всички народи. Възстановяването и единството Йерусалим и Израел -белег за мащабно световно благовестие.

7.п-р Людмил Арсов: Спасението на ромите и на етническите турци. Спасението на бежанците и мигрантите в България.

8.п-р. Огнян Серафимов Съживление в църквите и в Тялото Христово като цяло в България. Църквата в България, инструмент за разширяване на Божието царство на Балканите и по краищата на света! Църковните лидери да имат откровение и мъдрост за: стратегия за благовестие; изграждане на служители; обучение на новоповярвалите; разширяване на църквата и за основаване на нови църкви.

 1. п-р Илиaн Евтимов: Новите поколения в църквата (деца, тийнейджъри и младежи) да срещат Бога и да бъдат радикално променени и спасени.

10.п-р Румен Борджиев: Братолюбие, единство и смирение на служителите и другите вярващи. Разпознаване на служителите и вярващите в другите местни църкви и взаимна почит между тях.

НАЧАЛО НА ТРЕТИ МОЛИТВЕН БЛОК:

12:15  1 песен от хвалението. Следващият служителят излиза след края на песента

 1. п-р. Красимир Партовски Финансово снабдяване за делото на Благовестието! Финансова свобода, стабилност и увеличаване на финансовата сила на Църквата.

Пастор Красимир Партовски продължава с призив за събиране на дарение за покриване на разходите по събитието. Разпоредителище ще съберат дарението.

Хвалението оформя фона с една песен по време на събиране на даренето и продължаваме с молитвата:

 1. п-р Иван Ядков: Родолюбие и патриотизъм (национално самосъзнание).
 2. 13. п-р. Трайчо Стефанов Библията да навлиза в училищното образование. За правилни реформи в образованието. Християнски ценности в образователната система (против агресия, наркоразпостранение, сексуална неморалност в училищата).
 3. 14. п-р. Павел Игнатов: Молитва за благословение на балканиете, помирение и благословение.
 4. п-р Емануил Бозов Бог да издига и изпраща християни във всяка обществена сфера (политика, икономика, образование, здравеопазване, медии, забавна индустрия)
 5. Иван Петков: За морал в обществото, срещу джендър идеологиите.
 6. п-р Татеос Нигохосян: За гонената църква по света.

Край на събитието: Водещия закрива събитието и съобщава за националната молитва. Дата: 22.09.2018 (събота), гр.Пловдив, Зала Хиподрума.

 

No Comments

Categories: Събития

УТРИННА МОЛИТВА

Oтче, в името на Исус декларирам твоето господство! Заставам под покритието и показанието на ранобудния молител. Съгласявам се с небесата да декларирам Твоята слава! Боже, нека моите молитви срещнат Теб тази сутрин! Заповядвам на утрото да отвори слуха си към мен и да чуе вика ми. Нека бъде утвърден замисълът, че молитвата ще навали и ще бъде разпределена по цялата земя за да върши волята Ти. Заповядвам на земята да застане в готовност за получаване на небесна заповед за мен. Земите ми са в покорство! Заповядвам н а всички елементи на творението да чуят и да се покорят. Докато моето хваление звучи и денят се пробужда, земята ще даде своя прираст на мен. Декларирам идването на първата светлина! Заставам в стратегически синхрон с посоката на стълбата, която докосва третото небе застанала на земята. Ангелите слизат и се качват според думите, които изговарям. Всяко нещо което вържа и развържа на земята е вече вързано или развързано на небето. Откровение, изцеление, освобождение, спасение, мир, радост, взаимоотношения, финанси и ресурси, които са били демонически блокирани сега са освободени към мен! Това което е освободено към мен се предава и на всеки човек с който общувам. Аз съм заразно благословен! Заповядвайки на утрото и завладявайки деня, благовремието е изкупено. Божиите хора взимат надмощие над четвъртта, утринна стража. Духовните пътища и друми са превзети за Исус. Атмосферата на въздушните пътища над семейството ми, църквата ми, кварталът ми, градът ми, региона ми, нацията ми, над света и над мен произвежда нов климат. Този нов климат изгражда богоугодна крепост във време на беди. Аз влизам в съгласие със всички светии; което съм пострадал от насилие, аз взимам обратно чрез сила! Повече няма да приемам това което ми се подава от дните ми! Декларирам че царството е дошло и Божията воля ще бъде на земята както е на небето. Докато слънцето изгрява днес, нека грее благоприятно върху Божиите хора и цели. Провидението е това което ми се полага ежедневно, защото не мисля за утрето. На крилете на утрото летя към един нов ден на победа. Боже, ти раздели нощта от деня за да декларираш моите дни, години и сезони. Аз съм светлината на света и съм завинаги отделен от тъмнината. Светлината декларира моето провидение! Амин!

No Comments

Categories: Молитви

Молитвата на пастор Джо Райт

На януарската сесия на Сената на щата Канзас през 1996 г. пастор Джо Райт от Канзас бил помолен да води Сената в молитва. Те очаквали обикновената формална молитва за откриване на сесията, но не това се случило. Пасторът използвал момента за изповед и пророческо послание. Докато се молил някои сенатори станали и напуснали, но радиоводещият Пол Харви записал  молитвата и я включил в своята радиопрограма по ABC. Получил още молби за копия от нея, а църквата на п-р Райт била затрупана от писма. Ето и самата молитва:

„Небесни Отче, ние идваме пред Теб днес, за да помолим за Твоята прошка и да потърсим Твоето напътствие и водителство. Ние знаем, че Твоето Слово казва, „Горко на онези, които наричат злото добро“, но ние сме направили точно това. Ние сме загубили нашето духовно равновесие и сме преобърнали с главата надолу нашите ценности. Ние изповядваме, че: 

Ние се подиграхме с абсолютната истина на Твоето Слово и я нарекохме плурализъм. Ние се поклонихме на други богове и нарекохме това мултикултурализъм. Ние oдобрихме перверзията и я нарекохме алтернативен начин на живот. Ние експлоатираме бедните и наричаме това лотария. Ние пренебрегваме нуждаещите се и наричаме това самозащита. Ние награждаваме мързела и наричаме това благосъстояние. Ние убиваме нашите неродени и наричаме това избор. 

Ние пренебрегнахме дисциплинирането на децата си и нарекохме това изграждане на себеуважение. Ние злоупотребихме с властта и нарекохме това пoлитически такт. Ние пожелахме притежанията на нашите ближни и нарекохме това амбиция. Ние замърсихме въздушните вълни с профанизъм и го нарекохме свобода на изразяването. Ние осмяхме вечните ценности на нашите предци и нарекохме това просвещение. 

Изследвай ни, Боже, и познай сърцата ни днес. Изпитай ни и виж дали има нечестив път в нас. Очисти ни от всеки грях и ни освободи. Води и благослови тези мъже и жени, които са изпратени тук от хората на Канзас и които са поставени от Теб да управляват този велик щат. Дай им Твоята мъдрост да управляват и нека техните решения ни насочват към центъра на Твоята воля… Амин.“

No Comments

Categories: Molitvata.com

Молитва за Божията воля

Всеки човек се моли по различен начин, като много следват т.нар. модели за молитва. Днес, този който търси може да открие голям брой модели за молитва. Един, обаче е най-добре познат и най-често използван – молитвата на Исус от Матей 6:9-13. Безспорно този модел предлага много и важна информация относно съдържанието на нашите молитви. Нека обърнем внимание на стих 10 и по-подробно на фразата „да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята.“ В този „урок по молитва,“ който Исус преподава на учениците си, както и на нас, водещото място на молитвата за Божията воля (без условия – молитвата е за Божията воля, каквато и да е тя) отразява и нейната важност. Исус ни учи да се молим за волята на Отца преди да започнем да се молим за ежедневните си или дълготрайни нужди. Когато започнем молитвата си с искрен призив към Бог за изпълнение на Неговата воля, тогава Неговия Дух, който ни води в молитва ще ни предпази от капана на собствените ни желания. За съжаление нашата воля не винаги отразява Божията воля. Това е и нещото, което прави молитвата за Божията воля толкова трудна. Да се молиш за изпълнението на Божията воля (а не на своята собствена или чиято друга воля) означава да се довериш напълно в това, че Божията воля е най-доброто и най-точното. Молитвата за Божията воля е и заявление за нашата готовност да живеем според тази воля, без значение колко лесно или трудно би било това. И може би най-трудната за приемане част е, че след тази молитва трябва да следваме Божията воля, а не своята собствена. В противен случай молитвата ни е като говорене на излишни думи. Този пасаж от Матей не е последния, в който Исус ни учи на молитва за Божията воля. В едно още по-трудно време, и поставен пред едно много трудно изпитание, Исус се моли „Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както Аз искам, но както Ти искаш“ (Марко 14:36). За Исус Божията воля не беше лесна за преглъщане. Същото се отнася и за нас днес. Но нека това не бъде пречка за това да се молим правилно, защото Бог е всемогъщ и верен. Той е с нас без значение от обстоятелствата. За нас остава предизвикателството да останем верни като отразяваме молитвите си чрез живота си във всеки един ден. Когато се молиш за която и да било нужда – преди всичко, отдай благодарност и хвала на Бог, моли се за това да бъде Неговата воля, изкажи нуждата си и остани верен към Божия призив за свят живот подчинявайки се единствено на Неговата воля за теб, както и за околните.

No Comments

Categories: Поучения

И когато се молиш…

Божието Слово е пълно с примери и указания за това как трябва да се молим. Нашият християнски живот, от друга страна пък, е пълен с примери за това как все повече и повече от заобикалящата ни среда ни изкушава да се молим по съвсем друг начин. Нека Бог, чрез Святия Си Дух и Словото Си към нас ни помага да общуваме с Него правилно. Да обърнем внимание заедно на Матей 6:5-8, от където можем да научим много за това как трябва да се молим. Матей 6:5-8: И когато се молите, не бъдете като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му поискате. Може би това е много добре познат пасаж за теб, а може би не. Във всеки от двата случая от този пасаж можеш да научиш два основни принципа, които ще те водят в правилна молитва:

 1. Твоята молитва не трябва да е подправена, а трябва да идва от сърцето и ума ти. Твоята молитва трябва да бъде искрена. Исус ни дава много добър пример за подправена молитва – тази на лицемерите. Тук текстът насочва вниманието ни към фарисеите и другите подобни религиозни водачи, които полагали големи усилия да бъдат заварени на публично място когато дойде време за редовната молитва, за да могат да бъдат забелязани от всички останали. Така те получавали възхищението на обикновените хора за тяхната престорена вяра и отдаденост на Бог. Исус би могъл да бъде по-точен в думите си – те са получили своята награда, а именно – няколко минути слава и възхищение от страна на хората. Ето защо нашата молитва не трябва да наподобява тази на фарисеите. Когато се молиш към Бог с цялото си сърце и с целия си ум, откровено и истинно, тогава няма да бъдеш изкушен/а да мислиш за това какво се върти в главата на останалите около теб относно твоята молитва. От друга страна пък, за теб ще е по-лесно да се молиш по този начин когато около теб няма други хора, които да създават шум, да ти отвличат вниманието, или пък да те карат да си мислиш, че те наблюдават през цялото време, за да те хванат когато направиш грешка. Когато Исус ни учи да се заключим във вътрешната стаичка Той ни учи да се молим на място, което е спокойно. Място, където можем да отделим цялото си внимание на Бог. Това, разбира се, не означава че никога не трябва да се молим заедно с други и/или сред други хора, или пък в шумна и натоварена среда. Но винаги трябва да отделяме време за молитва на тихо и спокойно място. Къде е твоето спокойно място? Изключваш ли си телефона по време на молитва? Необходимо ли е винаги да слушаш музика когато се молиш? Можеш да си осигуриш тишина поне веднъж дневно – започни от днес!
 2. Бог не те е задължил да се молиш с красиви и добре подбрани думи. Но Бог иска от теб да се молиш така, че да разбереш колко си зависим/а от Него. За нас хората може да е много внушително когато чуем някой друг да се моли красноречиво, но за Бог няма значение. Не губи време в подбиране на думи – те няма да направят молитвата ти по-ефективна. Още повече – Бог няма нужда от нашите молитви, за да научи как сме и от какво имаме нужда. Бог знае дори и това, което е тайно! Молитвата ни, обаче, може по един много интимен начин да ни напомня постоянно за това, че във всичко ние сме изцяло зависими от Бог. В момента, в който осъзнаеш пълната си зависимост от Бог за теб ще бъде много по лесно да оставиш това, което трябва в Божите ръце и да поемеш отговорността там, където тя е изцяло твоя. Тогава няма да има пречки, за да може Бог да те обгърне със Своя мир.

Ако е нужно напиши си бележка и я постави на видно място или направи каквото и да било, което ще ти напомня редовно да се молиш в тихата си стаичка, както и да се молиш с думите, които идват дълбоко от теб, а не са специално подбрани като за пред публика.

No Comments

Categories: Поучения