Молитвени нужди (Октомври 2022)

Молитвени нужди (Октомври 2022)

Доставянето на пет червени юници в Израел предизвика световен дебат относно значението на този образ в библейските пророчества, особено сред християните, които вярват, че Третият храм ще бъде построен скоро. Петте юници пристигнаха в Израел от Тексас миналата седмица, след като бяха одобрени от еврейските равини като червени на цвят и без недостатъци – две изисквания в Мойсеевия закон за жертвоприношение според Числа 19. Много християни вярват, че трети храм ще бъде построен в Йерусалим през последните времена преди Второто Христово идване. „Кравите са били инспектирани от равините и е установено, че са червени и без петна, което означава, че са ритуално чисти за жертвоприношение, както е предвидено в закона на Мойсей“, съобщава All Israel News . „За да стане някой ритуално чист, съгласно изискванията на закона, е необходима пепел от червена юница.“ Бог каза на Мойсей в Числа 19 да намери „червена юница без недостатък, която никога не е била под ярем“. Юницата трябвало да бъде изведена от свещеника „извън стана и заклана в негово присъствие“. Останалата част от главата в Числа изброява какво трябва да се направи с кръвта и пепелта на юницата, след като бъде изгорена. Произраелският християнски уебсайт TheIsraelGuys.com също определи пристигането на юниците като значимо. „Невероятно е, че няколко червени юници са били докарани в Израел и потенциално биха могли да бъдат използвани при възстановяването на службите в храма в близко бъдеще“, се казва в уебсайта. „В същото време, като вярващи в Библията и Божия пророчески план за Ерусалим, ние първо трябва да се грижим и да се застъпваме за мястото, където Бог е избрал да постави името Си и където Той каза, че един дом ще бъде възстановен като дом за молитва за всички народи ( Исая 56:7 ).“ Ортодоксалната еврейска общност в Израел гледа на юниците като на още една стъпка в „еврейското пътуване за възстановяване на храмовите служби в Ерусалим“, съобщава TheIsraelGuys.com. „Според равините и лидерите в Израел, тези юници могат да бъдат използвани за възстановяване на много от практиките на еврейския храм в Ерусалим, дори преди Третият храм да бъде възстановен“, се казва в уебсайта. „… На церемонията по посрещането малка група стана свидетел на разтоварването на юниците. Посрещачите рецитираха псалми, пееха и танцуваха, и дори надуха шофар, за да отпразнуват това важно събитие.“ Photo: Mishpasha Magazine
Притчи 19:18 „Наказвайте сина си, докато има надежда; но нека душата ти не бърза да я унищожи.” Притчи 22:6 „Обучете детето на пътя му и когато остарее, няма да се отклони от него.“ Притчи 22:15 „Глупостта е вързана в сърцето на момчето; Но тоягата на поправката ще го прогони от него.” Какво казва Библията за родителите спрямо децата? А вие, родители, не ядосвайте децата си, а ги възпитавайте според дисциплината и поуката на Господа. … Отношението на родителите към децата им трябва да бъде на любов, уважение и признателност през целия живот, защото нашите деца са дар от Бога (Псалм 127: 3-4). Какво казва Бог за децата? Апостол Павел ни казва в книгата на Римляни 8.14 една от основните характеристики на истинските Божии деца: „Защото всички, водени от Божия Дух, те са Божии деца“. Тези, които имат живот, воден от Неговия Дух, са Божии деца.

Библейски стихове за децата
Тази колекция от библейски стихове за деца е за християнски родители, които са решили да поемат нов ангажимент учат децата си за Бог , Библията и семейството.Запомняне на Светото писание като семействое чудесно място за начало. Библията ни учи ясно, че изучаването на Божието Слово и неговите пътища в ранна възраст ще има ползи през целия живот.Притчи 22:6 казва да „обучаваме детето в пътя, по който трябва да върви, и когато остарее, няма да се отклони от него“. Тази истина е подсилена от Псалм 119:11, който ни напомня, че ако скрием Божието Слово в сърцата си, то ще ни предпази от грях срещу Бога. Затова направете мъдър избор за вас и вашите деца: Започнете да насаждате Божието Слово в сърцата си днес с тези избрани библейски стихове за децата.
Почитайте, уважавайте и се подчинявайте на баща и майка
Родителите играят критична роля в семейството, представяйки Бог пред децата си. Когато учим децата да почитат и уважават родителите си, ние ги учим да почитат и уважават своите Небесен баща също така:Изход 20:12 Почитай баща си и майка си. Тогава ще живеете дълъг и пълноценен живот в земята, която Господ вашият Бог ви дава.Притчи 1:8-9 Дете мое, слушай кога баща ти те поправя. Не пренебрегвайте инструкциите на майка си. Това, което научите от тях, ще ви увенчае с благодат и ще бъде верижка на честта около врата ви.Притчи 10:1 Мъдрият син носи радост на баща си, а глупавият син мъка на майка си.Притчи 23:22 Слушай баща си, който ти е дал живот, и не презирай майка си, когато остарее.

Как християните трябва да дисциплинират децата си? Какво казва Библията?
Преди десетилетия пляскането на децата е било всеобщо възприета практика. В последните години, обаче, пляскането (и други форми на телесно наказание) беше заменено с „ограничения” и други наказания, които не включват физическо дисциплиниране. Всъщност, биенето на деца стана незаконно в някои държави. Много родители се страхуват да напляскат детето си, защото това ще бъде съобщено на властите и детето ще им бъде отнето. Не ни разбирайте погрешно – ние по никакъв начин не защитаваме насилие над детето. Едно дете никога не трябва да бъде дисциплинирано физически до степен на физическа повреда. Според Библията, обаче, подходящото и умерено физическо дисциплиниране на децата е добро нещо и допринася за изграждането и правилното възпитание на детето.Много стихове всъщност подкрепят физическото дисциплиниране. „Да не ти се свиди да наказваш детето, защото, ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре. Ти, като го биеш с пръчката, ще избавиш душата му от ада.” Има и други стихове, които поддържат физическото наказание (Притчи 13:24; 22:15, 20:30). Библията силно набляга на важността на дисциплинирането; това е нещо, което ние всички трябва да имаме, за да бъдем плодоносни хора и е по-лесно да бъде научено, докато сме по-малки. Деца, които не се дисциплинират, израстват непокорни, нямат уважение към властта и в резултат очевидно не се покоряват и следват Бог с готовност. Той използва дисциплинирането, за да ни поправя и ни води в правия път и за да насърчава покаяние за нашите действия (Псалом 94:12; Притчи 1:7, 6:23, 12:1, 13:1, 15:5; Исая 38:16; Евреи 12:9). Това са само няколко стиха относно ползата от дисциплинирането.А ето и къде е основата на проблема: много пъти родителите са или твърде пасивни или твърде агресивни, когато стане дума за отглеждането на децата им. Онези, които не вярват в пляскането, понякога нямат способността да поправят и дисциплинират подходящо, като в резултат децата им израстват буйни и непокорни. Това наранява децата най-много в дългосрочен план. „ Тоягата и изобличението дават мъдрост, а пренебрегнатото дете засрамва майка си.” (Притчи 29:15). Също така има и родители, които могат да изтълкуват погрешно библейската дефиниция за дисциплиниране (или те може просто да са злоупотребяващи хора) и да я използват да оправдаят злоупотребата и насилието над техните деца.Дисциплинирането се употребява да поправи и обучи хората да вървят в правия път. „ Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него.” (Евреи 12:11). Божието дисциплиниране е любящо, каквото трябва да бъде и това между родител и дете. Пляскането никога не трябва да се използва, за да причини продължителна физическа повреда или болка, но едно бързо плясване (по дупето, където е най-подплътено) е приемливо, за да научите детето, че това, което е направило, е грешно. Никога не трябва да бъде използвано, за да излеем гнева си или разстройването си или да бъде неконтролирано.„И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно” (Ефесяни 6:4). Отглеждането на дете в „учение и наставление Господно” включва сдържано, поправящо и любящо физическо дисциплиниране.

Какво казва Библията за това да бъдеш добър родител?
Родителството може да бъде трудна и мъчителна работа, но и едно от най-струващите си и задоволяващи неща, които ние някога можем да направим. Бог има много да каже за начина, по който ние можем успешно да отглеждаме децата си като добри личности. Първото нещо, което ние трябва да направим, е да ги учим на истините от Божието Слово.Едновременно с това да обичаме Бог и да бъдем добър пример, покорявайки се на заповедите Му, ние трябва да „…на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.” (Второзаконие 6:7-9). Образно следвайки тези заповеди, които Бог даде на евреите, ние учим нашите деца, че хвалението на Бог трябва да бъде постоянно, а не запазено за неделя сутрин или вечерните молитви.Въпреки че нашите деца научават много чрез прякото обучение, те научават много повече, наблюдавайки ни. Поради това ние трябва да сме много внимателни във всичко, което вършим. Ние първо трябва да приемем нашите роли, дадени ни от Бог. Съпрузите и съпругите трябва се отнасят с взаимно уважение и да се покоряват един на друг (Ефесяни 5:21). В същото време Бог постанови властта, за да се запази реда.1 Коринтяни 11:3 гласи „Глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.” Ние знаем, че Христос не е по-долен от Бог, точно както жената не е по-долна от съпруга си. Бог разбра, обаче, че без покорство на власт, няма ред. Отговорността на мъжа като глава на семейството е да обича жена си като себе си, по същия жертвоготовен начин, по който Христос обичаше църквата (Ефесяни 5:25-29).В отговор на това любящо водителство не е трудно на съпругата да се покорява на авторитета на мъжа си (Ефесяни 5:24; Колосяни 3:18). Нейната основна отговорност е да обича и съпруга си и децата, да живее мъдро и в святост и да се грижи за дома (Тит 2:4-5). Жените по природа са по-добри в отглеждането на децата от мъжете, защото са направени да бъдат основните, които да се грижат за тях.Дисциплинирането и обучаването са съществени части на родителството. Притчи 13:24 казва, „Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича наказва го на време.” Деца, които израстват в недисциплинирани семейства, се чувстват нежелани и неценни. Липсва им насока и себеконтрол и, пораствайки големи хора, те се бунтуват и имат малък или никакъв респект към всякаква власт, включително и Божията. „Наказвай сина си докато има надежда, и не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине” (Притчи 19:18).В същото време дисциплината трябва да бъде балансирана с любов или децата могат да израснат негодуващи, обезкуражени и бунтовни (Колосяни 3:21). Бог знае, че дисциплината е болезнена, когато се налага (Евреи 12:11), но ако е последвана от любящо наставление, тя е забележително благотворна за детето. „И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.” (Ефесяни 6:4).Важно е да включвате децата в семейството на църквата и в служение, когато са малки. Редовно посещавайте християнска църква (Евреи 10:25), нека ви видят да изучавате Словото и също го изучавайте и с тях. Обсъждайте с тях света наоколо, наблюдавайки го и ги учете за славата на Бог ежедневно.

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него, дори когато остарее.” (Притчи 22:6)
Какво казва Библията за грижите за възрастните родители?
Порасналите деца имат важната отговорност да осигуряват грижи на възрастните си родители. Библията казва, че децата трябва „да проявяват преданост към Бога в дома си и да отдават дължимата отплата на родителите си, … тъй като това е угодно на Бога“. (1 Тимотей 5:4) Като полагат грижи за възрастните си родители, децата спазват също библейската заповед да ги почитат. (Ефесяни 6:2, 3)Библията не съдържа конкретни напътствия относно грижите за възрастните родители. Но посочва примери на верни на Бога мъже и жени, които се справили с подобна ситуация. Тя съдържа също практични съвети за онези, които осигуряват такива грижи.

Какво казва Библията за децата?
Исая 54:13 KJV
И всичките ти деца ще бъдат научени от Господа; и велик ще бъде мирът на децата ти.
Притчи 1: 8-9 KJV
Сине мой, чуй напътствията на баща си и не изоставяй закона на майка си: Защото те ще бъдат украшение за благодат на главата ти и вериги около врата ти.
Притчи 13:24 KJV
Който щади пръчката си, мрази сина си, но който го обича, го наказва по -рано.
Притчи 17: 6 KJV
Децата на децата са короната на старите мъже; и славата на децата са техните бащи.
Притчи 20:11 KJV
Дори едно дете се познава по делата си, независимо дали работата му е чиста и дали е правилна.
Притчи 22: 6
Обучете детето по начина, по който трябва да върви: и когато остарее, той няма да се отклони от него.
Притчи 22:15 KJV
Глупостта е свързана в сърцето на детето; но въдицата за поправка ще го прогони далеч от него.
Притчи 29:17 KJV
Поправи сина си и той ще ти даде почивка; да, той ще зарадва душата ти.
Псалм 8: 2 KJV
От устата на бебета и кърмачета си определил силата си заради враговете си, за да можеш все още да си силен враг и отмъстител.
Псалм 113: 9 KJV
Той прави безплодната жена да пази къща и да бъде радостна майка на децата. Хвалете Господа.
Псалм 127: 3-5 KJV
Ето, децата са наследство на Господа: и плодът на утробата е неговата награда. Както стрелите са в ръката на могъщ човек; така са и младежките деца. Щастлив е човекът, който има пълен колчан с тях: те няма да се срамуват, но ще говорят с враговете пред портата.
Йоан 1: 12-13 KJV
Но на всички, които го приеха, той им даде власт да станат Божии синове, дори на онези, които вярват в името му: Които са родени не от кръв, нито от волята на плътта, нито от волята на човека , но на Бог.
Йоан 16:21 KJV
Жена, когато е в труд, има скръб, защото е дошъл нейният час; но щом роди детето, тя вече не си спомня за мъките, за радост, че човек се е родил на света.
Ефесяни 6: 1-4 KJV
Деца, подчинявайте се на родителите си в Господа: това е правилно. Почитай баща си и майка си; която е първата заповед с обещание; За да ти е добре и да живееш дълго на земята. И вие, бащи, не предизвиквайте гнева на децата си, а ги възпитавайте в възпитанието и наставлението на Господа.
Колосяни 3:20 KJV
Деца, подчинявайте се на родителите си във всичко: защото това е угодно на Господа.
Колосяни 3:21 KJV
Отци, не предизвиквайте гнева на децата си, за да не се обезсърчат.
Изход 20:12 KJV
Почитай баща си и майка си, за да бъдат дните ти дълги в земята, която Господ твоят Бог ти дава.
Второзаконие 6: 6-7 KJV
И тези думи, които ти заповядвам днес, ще бъдат в сърцето ти: И ти ще ги учиш усърдно на децата си и ще говориш за тях, когато седиш в дома си и когато вървиш по пътя и когато лежи и когато се издигнеш.
2 Тимотей 3: 14-15 KJV
Но продължавай в нещата, които си научил и в които си бил уверен, знаейки от кого си ги научил; И че от дете познаваш светите писания, които са в състояние да те направят мъдър за спасение чрез вяра, която е в Христос Исус.
Римляни 8:14 KJV
Защото онези, които са водени от Божия Дух, те са Божии синове.
1 Петър 2: 2-3 KJV
Като новородени бебета, пожелайте искреното мляко на словото, за да растете по този начин: Ако е така, вие сте вкусили, че Господ е милостив.
Галатяни 3:26 KJV
Защото всички вие сте Божии деца чрез вяра в Христос Исус.
Какво каза Исус за децата?
Лука 18: 16-17 KJV
Но Исус ги повика и каза: Позволете на малките деца да дойдат при мен и не им забранявайте, защото такива са Божиите царства. Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като малко дете, няма да влезе в него.
Марко 9:37 KJV
Който приеме едно от тези деца на мое име, той ме приема; и който ме приеме, не приема мен, а този, който ме е пратил.
Марк 10: 13-16 KJV
И те му доведоха малки деца, за да ги докосне; а учениците му изобличиха онези, които ги доведоха. Но когато Исус видя това, той много се разстрои и им каза: Оставете малките деца да дойдат при мен и не им забранявайте, защото такова е Божието царство. Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като малко дете, той няма да влезе в него. И той ги взе на ръце, сложи ръце върху тях и ги благослови.
Матей 18: 2-6 KJV
И Исус повика малко дете при себе си и го постави сред тях, и каза: Истина ви казвам: Ако не се обърнете и не станете като малки деца, няма да влезете в небесното царство. Който, следователно, ще се смири като това малко дете, той е най -велик в небесното царство. И който приеме едно такова малко дете на мое име, ме приема. Но който и да обиди някое от тези малки, които вярват в мен, за него беше по -добре, че на врата му беше закачен воденичен камък и той беше удавен в дълбочината на морето.
Матей 18:10 KJV
Внимавайте да не презирате нито едно от тези малки; защото ви казвам, че техните ангели на небето винаги гледат лицето на моя Отец, който е на небесата.
Матей 19:14 KJV
Но Исус каза: Позволете на малките деца и не им забранявайте да идват при мен, защото на такива е небесното царство.
Матей 21: 15-16 KJV
И когато първосвещениците и книжниците видяха чудесните неща, които направи, и децата, които плачеха в храма и казваха: Осанна на сина на Давид; те бяха много недоволни и му казаха: Чуваш ли какво казват тези? И Исус им казва: Да; не си ли чел никога, „От устата на мадами и кърмачета си усъвършенствал възхвалата?

Битие 1:14; Битие 8:22; Левит 26:4; Еклисиаст 3:1; Даниил 2:21;
Да живееш за Исус в лицето на разрастващ се авторитаризъм – с участието на Боб Фу, президент на „Чайна Ейд“ (ChinaAid), сътрудници на „Релийз Интернешънъл“ (Release International) Предстои специално онлайн събитие, за което можете да се запишете. То ще се проведе по „Зуум“ (Zoom) на 7 октомври, 21:30 ч. българско време. Боб Фу , президент на „Чайна Ейд“ (ChinaAid), ще ни сподели относно разрастващите се рестрикции срещу братята и сестрите ни в Китай. Ситуацията се е влошила след внасянето на нови закони през март, 2022 г., които ефективно забраняват споделянето онлайн на религиозно съдържание, което няма изрично одобрение от Китайската комунистическа партия. Събитието ще бъде на английски език. Безплатно е, въпреки че има опция за дарение.
„Докато други цивилизации са били унищожени от варварски атаки отвън, нашата е уникална с това, че е обучила своите собствени разрушители в своите собствени образователни институции, а след това ги е снабдила със средства за пропагандиране на тяхната разрушителна идеология надлъж и нашир, изцяло на обществени разноски. Така западният човек реши да унищожи себе си, превръщайки благоденствието
Ричард Докинс подкрепи християнска позиция Един от най-известните атеисти в света застана на страната на християните и традиционалистите в дебата за пола, като помоли своите последователи да подпишат документ, който декларира, че „значението на думата „жена““ не трябва да „се променя, за да включва мъжете“. Ричард Докинс, известен атеист, биолог и автор на The God Delusion, публикува текст, свързан с Декларацията за основаните на пола права на жените, която беше лансирана от група в Обединеното кралство, където думата „пол“ се заменя с „полова идентичност“. Според Докинс това би довело до „дискриминация на жените и момичетата“. Въпреки че документът имплицитно подкрепя легализираните аборти и прогресивните вярвания относно сексуалната ориентация, той също така насърчава традиционните вярвания за пола и половата идентичност. „Моля, подпишете Декларацията за сексуалните права на жените. Току-що го направих“, написа Докинс. Същия ден Докинс сподели текст, критикуващ Международния олимпийски комитет за отпадането на изискването транссексуалните жени, тоест биологични мъже, които се идентифицират като жени, като потискат нивата на тестостерон в кръвта си. Мъжете не могат да станат жени, се казва в декларацията. „Мъжете, които твърдят, че имат женска „полова идентичност“, получават достъп до възможности и закрила, предвидени за жените“, се казва в декларацията. „Това представлява форма на дискриминация срещу жените и застрашава основните права на жените на безопасност, достойнство и равенство. Декларацията заема твърда позиция срещу биологичните мъже, които се състезават в женските спортове, дори ако се идентифицират като жени. „Когато на мъже, които твърдят, че имат женска „полова идентичност“, е позволено да участват в спортни дейности за един пол, жените са поставени в неравностойно конкурентно положение и могат да бъдат поставени в повишен риск от физическо нараняване“, се казва в декларацията. „Това подкопава способността на жените и момичетата да имат същите възможности като мъжете да участват в спорта и следователно представлява форма на дискриминация срещу жените и момичетата, която трябва да бъде премахната.“ Източник: Christian Post
/проповед/ В света има много зло и страдание. За времето, за което ще ви говоря, в света 15 жени ще бъдат изнасилени, 30 човека ще бъдат убити, 285 деца ще бъдат малтретирани и 53 човека ще умрат от СПИН. Само през 20 век всеки ден в света са умирали от насилствена смърт почти два пъти повече хора от загиналите при терористичните атаки на 11 септември 2001 г. През същия този век повече хора